6. 5. 2021.
REZULTATI Natječaja po Programu razvoja zaštite i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ za 2021. g.
15. 4. 2021.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije u 2021. godini
31. 3. 2021.
Javni poziv turističkim agencijama na predstavljanje projekta Dalmacija storytelling destinacija
30. 3. 2021.
NATJEČAJ za financiranje projekata udruga i turističkih zajednica iz programa razvoja turističkih manifestacija i projekata na području SDŽ u 2021.g.
4. 3. 2021.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže i tobogana na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio Donja Luka, Grad Makarska
1. 2. 2021.
JAVNI POZIV na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Program potpore događanjima u turizmu od interesa za Splitsko - dalmatinsku županiju u 2021. g.
12. 1. 2021.
NATJEČAJ za financiranje projekata iz područja razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu
6. 11. 2020.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanje) i gospodarsko korištenje luka posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Vis, Grad Vis, otok Vis
29. 10. 2020.
Odluka o odabiru projekata i raspodijeli sredstava iz Programa potpore događanjima u turizmu od interesa za SDŽ u 2020. g.
16. 10. 2020.
Odluka o odabiru projekata i raspodjeli sredstava iz Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu
9. 10. 2020.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - marine na dijelu k.o. Donje selo, predio uvala Šešula, Općina Šolta
1. 10. 2020.
JAVNI POZIV za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu
26. 8. 2020.
JAVNI POZIV za prijavu na edukaciju interpretatori baštine
18. 5. 2020.
ODLUKA O poništenju Natječaja za financiranje projekata udruga i turističkih zajednica iz područja razvoja i promoviranja turizma SDŽ za 2020.g.
18. 5. 2020.
ODLUKA O poništenju Natječaja za financiranje projekata iz područja razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ za 2020.g.
9. 3. 2020.
NATJEČAJ za financiranje projekata iz područja razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području Splitsko – dalmatinske županije u 2020. godini
25. 2. 2020.
JAVNI POZIV na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore događanjima u turizmu od interesa za SDŽ u 2020. godini
21. 2. 2020.
JAVNI POZIV na edukaciju Interpretatori baštine
18. 2. 2020.
JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području SDŽ u 2020.
3. 2. 2020.
NATJEČAJ za financiranje projekata udruga i turističkih zajednica iz Programa razvoja turističkih manifestacija i projekata na području SDŽ u 2020. godini
4. 9. 2019.
ODLUKA o odabiru projekata i raspodjeli sredstava iz Programa sufinanciranja kapitalnih projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu
Prvi246Zadnji