13. 7. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene k.o. Stari Grad
5. 7. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene k.o. Donja Podstrana
1. 7. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava k.o. Imotski-Glavina
15. 6. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene zgrade k.o. Nerežišća
14. 6. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene k.o. Komiža
10. 6. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene k.o. Vis
9. 6. 2021.
Lokacijska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene k.o. Sevid
8. 6. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine poslovne namjene k.o. Potravlje
7. 6. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene k.o. Bol
31. 5. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine mješovite namjene k.o. Jesenice
28. 5. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za gradnju stambeno – poslovne građevine k.o. Tučepi
28. 5. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava k.o. Seget Donji
26. 5. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju ruševine stambene namjene k.o. Pitve
25. 5. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene k.o. Dol
24. 5. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višestambene građevine stambene namjene k.o. Stari Grad
21. 5. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene k.o. Stari Grad
20. 5. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice za postojeću zgradu stambene namjene k.o. Katuni
17. 5. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine namijenjene nautičkom turizmu k.o. Komiža
11. 5. 2021.
Građevinska dozvola za izgradnju reciklažnog dvorišta i sortirnice-Grad Hvar
5. 5. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine mješovite namjene k.o. Donja Podstrana
5. 5. 2021.
Javni poziv za uvid u spis premeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene k.o. Donja Podstrana
Prvi246Zadnji