7. 3. 2017.
Javni poziv gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije za iskazivanje interesa zabespovratna sredstva iz Programa poticanja izgradnje poduzetničkih zona u Splitsko-dalmatinskoj županiji
6. 3. 2017.
Javni poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje potpora brzobrodskih linija u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2017. godinu
23. 2. 2017.
Oglas za prijam službenika/ca u službu na određeno vrijeme na radno mjesto „Viši stručni suradnik za energetiku i telekomunikacije“ u Upravnom odjelu za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu
22. 2. 2017.
Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu
17. 2. 2017.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko- dalmatinske županije za 2017. godinu
10. 2. 2017.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 4. Legalizacija objekata za obavljanje primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
10. 2. 2017.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 5. Potpora izgradnji jednostavnih akumulacija u poljoprivredi na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
10. 2. 2017.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 7. Potpora radu poljoprivrednih udruga na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu
10. 2. 2017.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 9. Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu
10. 2. 2017.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 11. Uređenje postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima na području Splitsko dalmatinske županije za 2017. godinu
10. 2. 2017.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potporu iz Mjere 12. Potpora za sufinanciranje nabave sadnog materijala na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017.
10. 2. 2017.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz „Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije(2014-2017.)“ za 2017. godinu
10. 2. 2017.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa „Cjeloživotno obrazovanje“ za 2017. godinu
10. 2. 2017.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa "Tehnološki razvoj, istraživanje i primjena inovacija" za 2017. godinu
8. 2. 2017.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije u 2017.
1. 2. 2017.
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja kulture, strukovnih i ostalih udruga u 2017.g.
1. 2. 2017.
Natječaj za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugih područja od interesa za opće dobro
1. 2. 2017.
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja športa u 2017.g.
1. 2. 2017.
Javni poziv udrugama građana i turističkim zajednicama Splitsko-dalmatinske županije na podošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore turističkim manifestacijama i udrugama za 2017.
31. 1. 2017.
Natječaj za financiranje projekata udruga od općeg značaja za Splitsko-dalmatinsku županiju u 2017. godini
25. 1. 2017.
Poziv kandidatima za usmeni intervju za radno mjesto „ Viši stručni suradnik/ca“ - VSS u UO za graditeljstvo i prostorno uređenje
Prvi373840