17. 10. 2018.
Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničkog-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Vilinjak" na području Općine Lovreć
12. 10. 2018.
Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš državne ceste D8 dionica čvor TTS - Stara Podstrana - Krilo Jesenice - Dugi Rat - most Cetina
3. 10. 2018.
Rješenje - Prethodana ocjena prihvatljivosti za EM: Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Trogira
19. 9. 2018.
Rješenje - Prethodna ocjena prihvatljivosti za EM: Urbanistički plan uređenja Rt Ćubrijan 8UPU 23) i s tim povezanih VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trogira
14. 9. 2018.
Rješenje - Prethodna ocjena prihvatljivosti za UPU Vinogradine i UPU Perna
11. 9. 2018.
Rješenje - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za EM. izgradnja vodoopskrbne mreže gornje zone u naselju Udovičići
7. 9. 2018.
Rješenje - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za EM: Izgradnja poslovne građevine - praonica rublja u Poslovnoj zoni Ravča u Vrgorcu
6. 9. 2018.
Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Privija" s betonarom i asfaltnom bazom na području Općine Dugopolje
6. 9. 2018.
Rješenje - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za EM: Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica u naselju Pozorac
6. 9. 2018.
Rješenje - Rekonstrukcija postojeće zgrade stare škole u društveno kulturni dom i turističko-informativni centar u Velom Grablju, otok Hvar
6. 9. 2018.
Rješenje - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za EM: Preuređenje i prenamjena postojeće zgrade zadružnog doma u Vrbovskoj, otok Hvar
4. 9. 2018.
Rješenje-Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za EM, rekonstrukcija podružnice DV Sardelice unutar javne zgrade Spomen doma M. Ivanića u naselju Vrbanj
4. 9. 2018.
Rješenje-Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za EM, rekonstrukcija i opremanje zgrade društveno-kulturnog doma i turističkog informativnog centara u Jelsi
3. 9. 2018.
Rješenje - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za EM, prenamjena okolišno osjetljivih travnjaka i pašnjaka unutar područja ekološke mreže RH voćnjak i vinograd OPG Ivan Trumbić
30. 8. 2018.
Rješenje - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za EM rekonstrukcija i opremanje zgrade društvenog doma i turističkog informativnog centra LAG-a Škoji u Dolu na otoku Hvaru
27. 8. 2018.
Rješenje - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za EM, prenamjena okolišno osjetljivih trajnih travnjaka i pašnjaka unutar područja ekološke mreže RH u oranicu, OPG Jerko Kodžoman, Hrvace
27. 8. 2018.
Elaborat gospodarenja otpadom - Cian d.o.o.
27. 8. 2018.
Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za dopunu Dozvole za gospodarenje otpadom - Cian d.o.o.
13. 8. 2018.
Rješenje o prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Reciklažno dvorište Zakučac u Omišu"
8. 8. 2018.
Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš državne ceste D8, dionica čvor TTTS-čvor Stara Podstrana-čvor Krilo Jesenice-čvor Dugi Rat-most Cetina
1. 8. 2018.
Rješenje - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za EM - poučna staza Grapčeva, k.o. Jelsa
Prvi454749Zadnji