31. 7. 2018.
Rješenje - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za EM - pješačka staza u Vučipolju, Općina Hrvace
31. 7. 2018.
Rješenje - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za EM - dva vidikovca i staza u naselju Gardun, Grad Trilj
30. 7. 2018.
Rješenje - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za EM - pješačka staza na Ovrlji na području Općine Otok
30. 7. 2018.
Rješenje - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za EM - poučna staza Purkin kuk u Gradu Starom Gradu
30. 7. 2018.
Rješenje - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za EM - pješačke staze i vidikovac u Gradu Visu
25. 7. 2018.
Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom u svrhu ishođenja Rješenja o izmjeni i dopuni Dozvole za gospodarenje otpadom po zahtjevu tvrtke KORUŠCE-METALI d.o.o.
20. 7. 2018.
Javni poziv za raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ribnjak (VII)
5. 7. 2018.
Rješenje - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za EM - Hrvatske vode - pješački prijelazi preko korita bujice Vojskova i pritoka Šajan
5. 7. 2018.
Rješenje - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za EM - Hrvatske vode - propust preko korita bujice Rakovac, k.o. Gornji Bitelić
5. 7. 2018.
Rješenje - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za EM - Hrvatske vode - propust preko vodotoka Zduš - Mučalova voša, k.o. Vrlika
4. 7. 2018.
Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom u svrhu izdavanje Rješenja o izmjeni i dopuni Dozvole za gospodarenje otpadom tvrtki e-Kolektor d.o.o. iz Zagreba
4. 7. 2018.
Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom tvrtki EKO KOMUNALIJE PLUS d.o.o. iz Splita
27. 6. 2018.
Rješenje - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za EM - prenamjena pašnjaka u voćnjak/maslinik, k.o. Vis - Serđo Radišić
8. 6. 2018.
Rješenje - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za EM - Centar za posjetitelje spomeniku Galebova krila u Podgori
28. 5. 2018.
"Rješenje - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za EM - Amfiteatar i igralište na k.č.z. 4806/38, k.o. Klis
23. 5. 2018.
Rješenje - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za EM - stambeno - gospodarska građevina, k.o. Marina - Tanja Zečić Strinić
18. 5. 2018.
Javna rasprava o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole na farmama na području grada Sinja
10. 5. 2018.
Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Bujakovac" na području Općine Muć
10. 5. 2018.
Rješenje - prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za EM - prenamjena pašnjaka u oranicu - OPG Zoran Vidić Brnaze
10. 5. 2018.
Rješenje - prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za EM - prenamjena pašnjaka u vinograd - OPG Mladen Kuzmanić Kaštel Stari
9. 5. 2018.
Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš eksploatacije gipsa na eksploatacijskom polju "Stipanovića greben" na području grada Sinja
Prvi464850Zadnji