4. 5. 2018.
Rješenje-ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za izgradnju kanalizacijske mreže kampova i objekata južno od državne ceste D8 u Dućama
12. 4. 2018.
Rješenje o prihvatljivosti za EM - odmorište Brnistra na državnoj cesti k.o. Zakučac
12. 4. 2018.
Rješenje o prihvatljivosti za EM - reciklažno dvorište u Općini Jelsa
12. 4. 2018.
Rješenje o prihvatljivosti za EM - kamp u Hvaru - Davor Roić
11. 4. 2018.
Poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike na predstavljanje Priručnika za ishođenje akata za gradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje sa pripadajućim građevinama financiranih sredstvima EU
9. 4. 2018.
Rješenje o prihvatljivosti za EM - pristupna cesta za spomenik Galebova krila - Općina Podgora
5. 4. 2018.
Informacija o Odluci da se Stručna podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada "Vučje brdo" - Plano u SDŽ na području Grada Trogira
30. 3. 2018.
"Rješenje o prihvatljivosti za EM - rekonstrukcija i nadogradnja obiteljske kuće u Kaštel gomilici - Siniša Jureškin"
29. 3. 2018.
"Rješenje o prihvatljivosti za EM - postavljanje 35 KV kabela između 110/35 kv Kraljevac i 35 kv postrojenja HE Kraljevac - HEP"
29. 3. 2018.
"Rješenje o prihvatljivosti za EM - prilagodba TS 100/35 kv Kraljevac - HEP"
29. 3. 2018.
Rješenje o prihvatljivosti za EM - prenamjena pašnjaka u oranicu, k.o. Karakašica - OPG Anđelka Šego
28. 3. 2018.
Odluka o donošenju podizanja razine svijesti o okolišu na području SDŽ i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna razdjela za te namjene u 2018.
23. 3. 2018.
Rješenje - postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za EM - gospodarska zgrada (vinarija) i stambena zgrada, k.o. Kaštel Novi - OPG Ivica Kovačević
9. 3. 2018.
Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom - ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o.
8. 3. 2018.
Javna rasprava o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište Vučje Brdo-Plano, Trogir
7. 3. 2018.
Informacija - ocjena o potrebi procjene - kanalizacijska mreža kampova u Dugom Ratu
6. 3. 2018.
Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom - sv.Kajo
6. 3. 2018.
Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom - sv. Juraj
6. 3. 2018.
Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom - 10. kolovoza
27. 2. 2018.
Rješenje - postupak ocjene o potrebi procjene - nasad badema na otoku Braču - Brački vrtli d.o.o.
20. 2. 2018.
Rješenje o prihvatljivosti za EM uređenje pristupnog puta i parkirališta-Imotska jezera-Gaj-JU More i krš
Prvi474951Zadnji