21. 4. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju Vodoopskrbni sustav Općine Marina vodosprema "SEVID I"
16. 4. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene k.o. Vis
16. 4. 2021.
javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene k.o. Vis
15. 4. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene k.o. Solin
15. 4. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene k.č.z. 1318/2 k.o Donja Podstrana
15. 4. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, k.č.z. 1318/5 k.o Donja Podstrana
14. 4. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje mješovite namjene k.o. Donja Podstrana
7. 4. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevine stambene i mješovite namjene k.o Solin
6. 4. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene k.o. Podbablje
2. 4. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju sunčane elektrane k.o. Koljane
1. 4. 2021.
Godišnje izvješće o tržištu nekretnina za područje Splitsko-dalmatinske županije za 2020. g.
31. 3. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava k.o. Solin
30. 3. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za zgradu poslovne namjene k.o. Imotski-Glavina
30. 3. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene k.o. Sućuraj
29. 3. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene k.o. Komiža
25. 3. 2021.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta i sortirnice-Grad Hvar
11. 3. 2021.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju križanja cesta-sanacija opasnog mjesta Vukadinovići k.o. Imotski-Glavina
9. 3. 2021.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju sustava otpadnih voda za naselje Podselje k.o. Vis
4. 3. 2021.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za postojeću stambenu zgradu u uvali Pelinkovnik donji k.o. Bogomolje
26. 2. 2021.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava k.o. Seget Donji
23. 2. 2021.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene k.o. Vrboska
Prvi357Zadnji