23. 6. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti za EM za odvodnju Poslovne zone Zlopolje na području Grada Visa
14. 6. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti za EM za prenamjenu okolišno osjetljivih travnjaka i pašnjaka u oranicu, k.o. Hrvace – OPG Mira Janković - Miloš
1. 6. 2017.
Javni poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom- EKO PROLOŽAC
24. 5. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti za EM za degustacijsko enološku zgradu u Podhumlju, otok Vis
18. 5. 2017.
Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat sanacije lijeve obale rijeke Cetine i pristupnog puta oko 2,0 km uzvodno od mosta u Panju
17. 5. 2017.
Poziv strankama u postupku - uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom tvrtki KORUŠICE - METALI d.o.o.
12. 5. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti za EM za tematske staze Vrboska – Jelkom d.o.o
8. 5. 2017.
Javna rasprava o studiju utjecaja na okoliš rekonstrukcije postojeće luka i dogradnje luke nautičkog turizma Eko marina Tučepi i uređenje kupališta s uljevom korita bujice "Suhi potok" u Tučepima
5. 5. 2017.
Poziv strankama u postupku - uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom tvrtki MARASOVIĆ d.o.o.
5. 5. 2017.
Poziv strankama u postupku - uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom tvrtki EKO-IMOTSKI j. d.o.o.
5. 5. 2017.
Poziv strankama u postupku - uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom tvrtki JET - SET d.o.o.
5. 5. 2017.
Poziv strankama u postupku - uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom tvrtki MAJKA ZEMLJA d.o.o. iz Dicma
20. 4. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti za EM za postavljanje sidrišta u uvali Taršće – otok Sv. Klement
19. 4. 2017.
Poziv za uvid u elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje dozvole za gospdoarenje otpadom tvrtki ADRIA-BLIZNA
11. 4. 2017.
Javni poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje Rješenja o izmjeni i dopuni dozvole za gospodarenje otpadom tvrtki BA-COM d.o.o.
30. 3. 2017.
Oglas - Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš - eksploatacijsko polje“Dragonjik“
30. 3. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti za EM za uspostavu interpretacijskog punkta Maslina – Grad Kaštela
24. 3. 2017.
Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje žičare Makarska-Bikovo
9. 3. 2017.
Poziv strankama u postupku na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom tvrtki TEKSTIL VLAKNO d.o.o.
7. 3. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti za EM za izgradnju stambene građevine u k.o. Žrnovnica – Jurica Tutavac
7. 3. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti za EM za izgradnju stambene građevine u k.o. Zakučac – Nikola Buljević
Prvi484951