19. 4. 2017.
Poziv za uvid u elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje dozvole za gospdoarenje otpadom tvrtki ADRIA-BLIZNA
11. 4. 2017.
Javni poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje Rješenja o izmjeni i dopuni dozvole za gospodarenje otpadom tvrtki BA-COM d.o.o.
30. 3. 2017.
Oglas - Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš - eksploatacijsko polje“Dragonjik“
30. 3. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti za EM za uspostavu interpretacijskog punkta Maslina – Grad Kaštela
24. 3. 2017.
Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje žičare Makarska-Bikovo
9. 3. 2017.
Poziv strankama u postupku na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom tvrtki TEKSTIL VLAKNO d.o.o.
7. 3. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti za EM za izgradnju stambene građevine u k.o. Žrnovnica – Jurica Tutavac
7. 3. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti za EM za izgradnju stambene građevine u k.o. Zakučac – Nikola Buljević
6. 3. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti za EM za uređenje posjetiteljske infrastrukture na otoku Biševu – JU More i krš
1. 3. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti za EM prenamjene pašnjaka u voćnjak u Jelsi, Zlatica Marić
28. 2. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti za EM za rekonstrukciju postojeće građevine u Centar za posjetitelje, otok Biševo, Grad Komiža
23. 2. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti za EM za zahvat uređenja tupinoloma na Majdanu, Grad Solin
22. 2. 2017.
Poziv strankama u postupku dozvole za gospodarenje otpadom tvrtki E-KOLEKTOR d.o.o. iz Zagreba i Elaborata gospodarenja otpadom E-KOLEKTOR d.o.o.
17. 2. 2017.
Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš naselja turističke namjene „Široki rat“
16. 2. 2017.
Javna rasprava o o Studiji o utjecaju na okoliš dogradnje luke Bol otok Brač
9. 2. 2017.
Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš vjetroelektrane Svilaja ukupne snage 85 MW
8. 2. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti za EM za sidrište u uvali Krknjaši na otoku Drvenik Veliki – RUO Krknjaši
27. 1. 2017.
Poziv strankama u postupku ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom BRKAN-PLANO d.o.o.
26. 1. 2017.
Rješenje o potrebi provođenja Glavne ocjene za sidrište u uvali Vela Garška, otok Hvar – Lacrimasun doo
25. 1. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti planiranog zahvata za ekološku mrežu- Ivan Gašpar
24. 1. 2017.
Rješenje o prihvatljivosti planiranog zahvata za ekološku mrežu - zip line iznad grada Hvara
Prvi505153