5. 4. 2024.
Odluka o organizaciji rada na punktovima posebnog dežurstva Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije na dan izbora za zastupnike u Hrvatskom saboru 17. travnja 2024. godine.
5. 4. 2024.
2. UP/I 352-01/24-0004/0025 Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 1326/20, k.o. Kučine
5. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje poslovne zgrade ugostiteljske namjene – konoba na k.č.br. 744/4, dio 745/1, 745/2, 749, k.o. Gala
5. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti plana za ekološku mrežu za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Zadvarje
5. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine s bazenom na k.č.br. 46/2, k.o. K. Kambelovac
5. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje 3 slobodnostojeće stambene građevine na k.č.br. 1140/1, k.o. K. Kambelovac
5. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine (Pr + 1) sa tri stana i pomoćne građevine na k.č.br. 1504/3 i 1505/4, k.o. Jelsa
5. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene zgrade sa bazenom na k.č.br. 2209/3, k.o. Klis
4. 4. 2024.
Javni poziv za uvid u spis predmeta
4. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje višestambene stambene zgrade B2 na k.č.br. 1102/43 i dijelu k.č.br. 1102/1331, k.o. Kaštel Gomilica
4. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje višestambene stambene zgrade A1 na k.č.br. 1102/43 i dijelu k.č.br. 1102/1331, k.o. Kaštel Gomilica
4. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat u prostoru športsko-rekreacijske namjene: glavno i pomoćno igralište NK MOSOR na k.č.br. 4940/1, Žrnovnica
4. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje poljske kućice na k.č.br. 3293/2 i 3296, k.o. Marina
4. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje pomoćne građevine (spremište) na k.č.br. 2943/79, k.o. Stari Grad
4. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje građevine stambene namjene na k.č.br. 1015, 1016, 1936, k.o. Solin
4. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 5729/10, k.o. Tugare
4. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje manje stambene građevine na k.č.br. 1152/2 i dijelu 1153/4, k.o. Kućine
4. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 893/1, k.o. Seget Donji
4. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje građevine poljoprivredne namjene, 2.b. skupine, poljska kućica na k.č.br. 2181, k.o. Dol
4. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje spremišta za alat na k.č.br. 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, k.o. Vis
4. 4. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat krajobraznog uređenja i opremanja gradskog parka Sveti Duh u gradu Visu na k.č.br. 6846/1, k.o. Vis
Prvi468Zadnji