22. 2. 2021.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene k.o. Dugopolje
17. 2. 2021.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene k.o. Donje Selo otok Šolta
15. 2. 2021.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće građevine k.o. Bast – Baška Voda
11. 2. 2021.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene k.o. Vis
10. 2. 2021.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene k.o. Stari Grad
10. 2. 2021.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene k.o. Donja Podstrana
1. 2. 2021.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za nadogradnju stambene zgrade k.o. Hvar
29. 1. 2021.
Građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine stambene namjene k.o. Solin
29. 1. 2021.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene k.o. Žeževica
18. 1. 2021.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene k.o. Vrbovska
14. 1. 2021.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za formiranje građevne čestice i građenje građevine stambene namjene k.o. Divojevići
13. 1. 2021.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene k.o. Vis
12. 1. 2021.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene k.o. Solin
12. 1. 2021.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene k.o. Solin
8. 1. 2021.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene k.o. Sućuraj
7. 1. 2021.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene k.o. Sućuraj
28. 12. 2020.
Izvješće o ponovnoj Javnoj raspravi Prijedloga III. izmjena i dopuna prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i Strateške studije utjecaja na okoliš Prijedloga III. izmjena i dopuna PP SDŽ
23. 12. 2020.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene k.o. Vis
10. 12. 2020.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene k.o. Hvar
3. 12. 2020.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine mješovite namjene k.o. Drašnice
30. 11. 2020.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene zgrade k.o. Donja Podstrana
Prvi468Zadnji