8. 6. 2017.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole k.o. Katuni
2. 6. 2017.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole k.o. Voštane
2. 6. 2017.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole k.o. Lećevica i k.o. Kladnjice
1. 6. 2017.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole k.o. Dusina
1. 6. 2017.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole k.o. Otok
24. 5. 2017.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole k.o. Košute
24. 5. 2017.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevne dozvole k.o. Otok
24. 5. 2017.
Javni poziv na uvid u spis premeta u postupku izdavanja građevinske dozvole k.o. Okrug
22. 5. 2017.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole k.o. Donji Muć
18. 5. 2017.
Javni poziv na uvidu u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole k.o. Imotski-Glavina
18. 5. 2017.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole k.o. Seget Donji
17. 5. 2017.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole - k.o. Okrug i k.o. Trogir
17. 5. 2017.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavnja rješenja o utvrđivanju građevne čestice k.o. Klis
17. 5. 2017.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavnja rješenja o utvrđivanju građevne čestice k.o. Klis
12. 5. 2017.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole k.o. Ruda
12. 5. 2017.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju voopskrbno sustava Žrnovnica-Korešnica II i III
11. 5. 2017.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole k.o. Marina
11. 5. 2017.
Javni uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole k.o. Dol
10. 5. 2017.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole k.o. Mirca
10. 5. 2017.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole k.o. Mirca
8. 5. 2017.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole k.o. Gornja Podstrana
Prvi878991Zadnji