27. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti plana za ekološku mrežu za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Kod groblja“ u Mravincima
22. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine 1 s vanjskim bazenom na k.č.br. 3005/7, k.o. Klis
22. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine 3 s vanjskim bazenom na k.č.br. 3008 i 3009/1, k.o. Klis
22. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine 2 s vanjskim bazenom na k.č.br. 3005/8, 3008 i 3009/1, k.o. Klis
21. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
21. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
21. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
21. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
21. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
21. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
21. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
21. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
21. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
21. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
21. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
21. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
21. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
21. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
21. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
21. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
21. 3. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
Prvi7911Zadnji