25. 1. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta- Ivo i Vojko Rešetar
18. 1. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta Grad Supetar - Vlačica 5
12. 1. 2017.
Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja "Priko vode"
12. 1. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izgradnja mrtvačnice u Selcima
20. 12. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice u k.o. Vinišće (Krčina)
Prvi89909193