4. studenog 2021.

Počinje natječaj za udruge u sklopu projekta Žuta točka!

Počinje natječaj za udruge u sklopu projekta Žuta točka!

Poštovani,

Hrvatska zajednica županija u suradnji s Mladenkom Majerić i Zakladom Konrad Adenauer pokrenula je projekt „Žuta točka“ s ciljem poticanja fundrasing aktivnosti u Hrvatskoj.

Jedna od aktivnosti u sklopu projekta je i provedba natječaja u kojem predstavnici najboljih udruga imaju priliku sudjelovati na edukaciji o fundrasingu, s krajnjim ciljem upoznavanja s fundraising aktivnostima i financijskom održivosti koja nije vezana uz lokalne, nacionalne ili europske proračune.

Više o natječaju na poveznici:

Hrvatska zajednica županija (hrvzz.hr)