Obavijesti

POTPISIVANJE UGOVORA ZA DODATNE RADOVE U LEĆEVICI I SANACIJU ODLAGALIŠTA OTPADA KOMIŽE, VRLIKE, LOVREĆA

Temeljem Ugovora 530 tisuća kuna bit će utrošeno u hidrogeološke radove.

 Direktor Fonda Vinko Mladineo izrazio je zadovoljstvo posjetom Splita i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

 - Vaša Županija je jedan prirodni fenomen koji treba sačuvati kako za boljitak Splita tako i cijele Hrvatske - rekao je pored ostalog Vinko Mladineo. On je naglasio da na prostoru Hrvatske ima 187 odlagališta otpada. Hrvatska ima novu koncepciju za odlagališta otpada, nestat će ona klasična odlagališta, a na otocima više neće biti odlagališta otpada. Oni će postati ekološki čista područja.

 Župan Ante Sanader zahvalio je na senzibilitetu Vlade prema ovom području.

 - Zaštita okoliša je najbolji način ulaganja i  u turizam jer naše dragulje treba sačuvati. Raduje me da će divlja odlagališta biti riješena. Mi kao županijska administracija ćemo pripremiti nove programe i logistički pomoći našim općinama i gradovima oko predpristupnih fondova s ciljem zaštite okoliša.

 Ugovor o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju Programa sanacije neuređenog službenog odlagališta komunalnog otpada "Maovica" (Grad Vrlika)  potpisao je s direktorom Fonda Ivan Ćorić gradonačelnik Grada Vrlike.

 Ugovor o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju Programa sanacije neuređenog službenog odlagališta komunalnog otpada "Šćeće" (Grad Komiža) a s direktorom Fonda potpisala je Tonka Ivčević gradonačelnica Grada Komiže.

 Ugovor o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju Programa sanacije neuređenog službenog odlagališta komunalnog otpada "Mamutovo brdo"(Općina Lovreć) potpisao je  Ante Babić, načelnik Općine Lovreć.

    
                                                                                             Marijana Šundov