Obavijesti

POTREBNO ULAGANJE U ZNANOST I OBRAZOVANJE

Županija će novčano poduprijeti osnivanje i pokretanje novog studija mediteranskih kultura i krajobraza. Pomoći će i u informatičkom opremanju učionica Humanističkih studija te iz proračuna izdvojiti novac za stipendiranje poslijediplomaca u inozemstvu, rekao je župan Kruno Peronja.

 Rektor dr. sc. Ivan Pavić informirao je goste iz Županije sa projektima Sveučilišta te, pored ostalog kazao:

Iznimno je važno ostvariti projekt sveučilišnog Campusa  na Visokoj, što ga se planira graditi više od tri desetljeća. Campus će biti studentski grad.

Govoreći o gradnji Sveučilišne knjižnice rektor dr. Pavić je podsjetio kako je prva splitska (tada gradska) knjižnica osnovana prije 100 godina. Sada Sveučilište ima više studenata nego što je Split imao tada stanovnika.

        M.Šundov