Obavijesti

Poziv na usmeni intervju - viši stručni suradnik za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju - Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju

Poziv na usmeni intervju  - viši stručni suradnik za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju - Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju

Dokumenti za preuzimanje