Obavijesti

Poziv za prijavu programa i projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u zdravstvenoj, socijalno-humanitarnoj i sličnoj djelatnosti radi njihovog sufinanciranja u 2015. godini

 

Poziv za prijavu programa i projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u zdravstvenoj, socijalno-humanitarnoj i sličnoj djelatnosti radi  njihovog sufinanciranja u 2015. godini

Prijava treba sadržavati
-  Obrazac  1 - Podaci o predlagatelju programa/projekta 
-  Obrazac 2 - Opći podaci o programu/projektu 
-  Obrazac 3 - Proračun predloženog programa/projekta 
-  Obrazac 4 - Završno opisno izvješće o provedbi programa/projekta sufinanciranih od Splitsko-dalmatinske županija u 2014. godini 
- Obrazac 5 - Završno financijsko izvješće o provedbi programa/projekta sufinanciranih od Splitsko-dalmatinske županija u 2014. godini