Obavijesti

Radni sastanak projekta E-CITIJENS održan u Splitu 14. lipnja 2021.

Splitsko-dalmatinska županija u suradnji s Fakultetom građevine, arhitekture i geodezije organizirala je radni sastanak za pripadnike civilne zaštite, vatrogasaca i ostalih specijalističkih postrojbi za spašavanje u sklopu aktivnosti projekta E-Citijens.

Cilj projekta E-Citijens je povećati sigurnost hrvatskog i talijanskog dijela Jadrana od prirodnih i antropičnih rizika. Projekt razvija prekograničnu EDSS platformu koja koristi umjetnu inteligenciju za integriranje podataka o upravljanju krizama koji dolaze iz više izvora, uključujući one koje građani pružaju putem društvenih mreža. Stoga naglasak projekta temelji se upravo na građanskom novinarstvu te njihovoj ulozi u prikupljanju i dijeljenju informacija koje bi potencijalno mogle biti od koristi hitnim službama u vrijeme prirodnih i antropičnih ugroza. Iako se rješenje za pretraživanje društvenih medija koje projekt nudi temelji na "pametnim algoritmima", konačna ocjena pouzdanosti tih informacija i dalje je prepuštena radnicima civilne zaštite. Projekt E-Citijens također uzima u obzir širi okvir prekogranične suradnje tijekom pandemije Covid-19, koji je duboko promijenio upravljanje zdravstvenim rizicima širom svijeta, dodatno ističući važnost uloge društvenih medija i ostalih suradničkih tehnologija.

Osim predstavljanja ciljeva projekta, dosadašnjih aktivnosti te postignutih rezultata, raspravljalo se i o sljedećim aktivnostima koje slijede a odnose se na razvitak platforme. Partneri zaduženi za razvitak software-a očekuju njegov dovršetak krajem ljeta kada se planira i javno predstavljanje platforme. U isto vrijeme planirani su i javni događaji poput info dana i javnih vježbi kako bi se građanima prezentirale mogućnosti nove platforme naročito u ranoj detekciji i potencijalnoj prevenciji ugroza.

Projekt E-CITIJENS provodi se i financira u okviru Programa prekogranične suradnje interreg Italija-Hrvatska za razdoblje 2014.-2020. S ciljem povećanja sigurnosti i upravljanja u hitnim slučajevima antropičkih i prirodnih rizika (požari, potresi, klizišta, poplave, pandemije) na jadranskom području putem prekogranične suradnje.