Obavijesti

Razvoj ljudskih resursa Javni poziv za predlaganje projektnih ideja u području razvoja ljudskih resursa – zapošljavanje i tržište rada Splitsko-dalmatinske županije

Razvoj ljudskih resursa

Javni poziv za predlaganje projektnih ideja u području razvoja ljudskih resursa – zapošljavanje i tržište rada

Splitsko-dalmatinske županije

 

 

 

I.       CILJ

 

Cilj ovog poziva je prikupiti projektne ideje u području razvoja ljudskih resursa koje se odnose na poboljšanje uvjeta na tržištu rada. Bilo koja institucija, javno tijelo, privatna tvrtka ili nevladina organizacija unutar županije može predložiti vlastitu ideju. Ne traži se podnošenje gotovih projektnih prijedloga – unutar ovog poziva podnose se samo ideje. Svrha poziva je procijeniti apsorpcijski kapacitet županije na području Strategije razvoja ljudskih resursa.

 

Projektne ideje prikupljene kroz ovaj poziv procijenit će stručnjaci za tehničku pomoć i članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje kako bi pripremili Listu prioritetnih projektnih ideja. Na temelju ove liste će se odlučiti koje projekte poduprijeti i pripremiti za apliciranje na fondove dostupne u okviru IPA IV komponente, budućeg Europskog Socijalnog Fonda i drugih izvora financiranja.

 

Cilj ovog procesa je pomoći potencijalnim predlagateljima projekata u razvijanju projekata koji će se moći prijaviti na nadolazeće pozive za podnošenje prijedloge u okviru IPA IV komponente, Europskog socijalnog fonda i ostalih dostupnih izvora financiranja (npr. Programi cjeloživotnog učenja).

 

Na temelju projektnih ideja prikupljenih i procijenjenih putem ovog poziva, Lokalno partnerstvo za zapošljavanje će kreirati listu projekata za gore spomenute fondove te za implementaciju Strategija razvoja ljudskih resursa na razini županija.

 

NAPOMENA: Ovaj Poziv za predlaganje projektne ideje nije namjenjen financiranju projekata, već se provodi isključivo radi procjene apsorpcijskog kapaciteta i uključenje u Akcijski plan Strategije razvoja ljudskih resursa Vlasništvo nad projektnim idejama će se u potpunosti poštovati.

 

 

II.    PRIHVATLJIVOST

 

2.1. Prihvatljivost projektnih ideja

 

Sve projektne ideje čiji je cilj:

 

·        Smanjenje nezaposlenosti i rizika od nove nezaposlenosti na regionalnoj i lokalnoj razini, stvaranje nove zaposlenosti

 

Projektne ideje bi trebale poštivati sljedeće prioritete u smanjenju nezaposlenosti:

 

1.      Stvaranje novih prilika za zapošljavanje

2.      Potpora održivom pristupu zapošljavanju  i prilagodljivosti radne snage

3.      Jačanje socijalne uključenosti (kao i uključenosti na tržištu rada) osoba s posebnim potrebama

4.      Jačanje ljudskog kapitala (npr. u obrazovanju /istraživanju / razvoju itd.)

5.      Jačanje prilagodljivosti poduzeća

6.      Potpora razvoju civilnog društva i javnih slocijalnih službi, te ulaganje napora u cilju smanjenja nezaposlenoti i rizika od nove nezaposlenosti

 

 

2.2. Prihvatljivi budući projekti:

 

Nema ograničenja u pogledu prihvatljivosti projekata. Dobrodošle su sve vrste projektnih ideja, posebno one inovativne te one koje uključuju nove/pilot pristupe smanjenju nezaposlenosti ili sadašnjim ili budućim prijetnjama zaposlenosti.

 

 

2.3. Prihvatljivost predlagatelja ideja

 

U ovom trenutku nema ograničenja u pogledu prihvatljivosti predlagatelja ideja (ili potencijalnih predlagatelja).

Pozivaju se sve pravne osobe na predlaganje projektnih ideja.

 

 

III.  KAKO I KAMO SLATI PROJEKTNE IDEJE

 

Sve projektne ideje se predaju u priloženim obrascima za projektne ideje, pri čemu je nužno poštovati ograničenja u broju riječi/dužini ispunjenog obrasca.

 

Projektne ideje se predaju na hrvatskom , a po mogućnosti  i na engleskom jeziku!

 

Obrasce s projektnim idejama šaljite na lpz@rera.hr zaključno s  05.  svibnja 2011.