Obavijesti

REBALANSIRANI PRORAČUN TEŽAK 363 MILIJUNA KUNA

Radno predsjedništvo Županijske skupštine

Pred vijećnicima Županijske skupštine našao se zadnji rebalans Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu. Naravno ove najnovije izmjene i dopune Proračuna obrazložila je v.d. pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Nanica Dijan. Govoreći o razlozima koji su uzrokovali rebalans Proračuna, v.d. pročelnica Dijan je kazala kako su, pored ostalog, porasli porezni prihodi ostvarene nove namjenske pomoći, porasli su i prihodi od imovine (kamate i koncesije) i slično. Prihodi i primici povećani su za 7 posto odnosno za oko 21,7 milijuna kuna. Višak iz 2004. godine je oko 31 milijun kuna. Tako rebalansirani Proračun Splitsko-dalmatinske županije iznosi oko 363,2 milijuna kuna, što je 6,3 posto više od planiranoga.

 Najveći dio ovih prihoda (od povećanja) uložit će se u razvojne programe; dio sredstava usmjerit će se u sanaciju i adaptaciju osnovnih škola; izgradnju športskih objekata i drugo. U oblasti komunalnih poslova i graditeljstva sredstva će se usmjeriti za programe izgradnje Regionalnih centara za gospodarenje otpadom, sanaciju odlagališta Donja Gora (Podgora) te 2,3 milijuna kuna na programe razvoja objekata vodoopskrbe.

 Poslije rasprave Županijska skupština je većinom glasova prihvatila Odluku o izmjeni i dopuni Proračuna Splitsko-dalmatinske županije. Jednako tako doneseni su i programi (izmjene i dopune) javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg školstva, kulturi i tehničkoj kulturi, športu, zdravstvu i socijalnoj skrbi.

 U nastavku sjednice v.d. pročelnik Upravnog odjela za turizam Joško Stella dao je uvodno izvješće za Analizu turističke sezone u 2005. On je na početku naglasio kako se radi o dosad najuspješnijoj sezoni u Republici Hrvatskoj. Gosti  kako domaći tako i strani su prepoznali Splitsko-dalmatinsku županiju kao ekološku, sigurnu i privlačnu destinaciju.