27. listopada 2023.

Rezultati Javnog poziva iz Programa potpore projektima jedinicama lokalne samouprave i tvrtkama u njihovom većinskom vlasništvu te LAG-ovima i FLAG-ovima putem subvencioniranja kamate kredita u 2023.