26. travnja 2023.

REZULTATI Javnog poziva za financiranje projekata iz Programa potpore događanjima u turizmu od interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju u 2023. g.