13. rujna 2021.

Rješenje - Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti izmjene zahvata naprave za uzgoj tuna na lokaciji Vela Grška, Općina Nerežišća, otok Brač za ekološku mrežu