9. rujna 2021.

Rješenje - Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata izgradnje poslovne zgrade – Uklanjanje nanosa iz drenažnih kanala sustava za regulaciju rijeke Rude na k.č.br. 2181/4 i 2304, k.o Ruda...