19. listopada 2022.

Rješenje - Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata izgradnje stambene građevine s pomoćnim građevinama (Seget 2) na dijelu k.č.br. 897/1, k.o. Seget Donji za ekološku mrežu