18. svibnja 2022.

„Rješenje - Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata izgradnje stambene zgrade – Rukavac, otok Vis na k.č.br. 2475/124, k.o. Vis za ekološku mrežu“.

„Rješenje - Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata izgradnje stambene zgrade – Rukavac, otok Vis na k.č.br. 2475/124, k.o. Vis za ekološku mrežu“.