27. kolovoza 2020.

RJEŠENJE, Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za EM: Uspostava sudske međe i postavljanje žičane ograde između k.č.br. 11 i 12. k.o. Omiš