1. veljače 2023.

Rješenje u postupku OPUO - Dogradnja tehničko-tehnološke cjeline vinarije (Vislander) u naselju Milna, Grad Vis