5. travnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti plana za ekološku mrežu za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Zadvarje