7. veljače 2023.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat GTS 10(20)/0.4 kV KAŠTEL GOMILICA 18