2. svibnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje bazne stanice Telemach Najevi na k.č.br. 3323/18, k.o. Marina