19. travnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje benzinske postaje s pratećim sadržajima na k.č.br. 5294/3 i dijelu 5297/4, k.o. Klis