29. ožujka 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje gospodarske građevine – poljske kućice na dijelu k.č.z. 4137/2 i k.č.z. 4137/3, k.o. Stari Grad