23. travnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje građevina ugostiteljsko – turističke namjene unutar kampa Grebišće na k. č. z. 2588/2 k.o. Jelsa