4. travnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje građevine poljoprivredne namjene, 2.b. skupine, poljska kućica na k.č.br. 2181, k.o. Dol