7. veljače 2023.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje građevine stambene namjene 2.b. skupine, obiteljska kuća s pomoćnom građevinom, k.o. Klis