2. svibnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje građevine stambene namjene s pomoćnom građevinom na k.č.br. 248/1, k.o. Jelsa