10. travnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u gradskom parku u Trilju na dijelu k.č.br. 2116/2, k.o. Košute