Obavijesti

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje kuće za odmor Jagodna 2 na dijelu k.č.br. 130/42, k.o. Svirče