29. travnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje obiteljske kuće na dijelu k.č.br. 2921/1 i 2927/2, k.o. Stari Grad