27. ožujka 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje obiteljske kuće na k.č.br. 3780/174, k.o. Hvar