9. svibnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje obiteljske kuće s jednom pomoćnom građevinom na k.č.br. 3464/3 i dijelu k.č.br. 3463/2 Pitve