27. ožujka 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje obiteljske kuće sa 4 stambene jedinice i 2 poslovna prostora na k.č.br. 2002/10, k.o. Hvar