4. travnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje pomoćne građevine (spremište) na k.č.br. 2943/79, k.o. Stari Grad