15. travnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje poslovne građevine (trgovine), na k.č.br. 1295/1, 1296/3, 1297/1, k.o. Seget Donji