5. travnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje poslovne zgrade ugostiteljske namjene – konoba na k.č.br. 744/4, dio 745/1, 745/2, 749, k.o. Gala