13. lipnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje priključnog KB 20 kV za TS 20(10) / 0,4 kV „UPOV VRBOSKA“