3. svibnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje pristupne prometnice do stambenih zgrada, na 9/4, k.o. Hvar